E meglio essere ottimisti..

E meglio essere ottimisti
ed avere torto
piuttosto che pessimisti
ed avere ragione.


Albert Einstein